Symptomen

Complex Trauma in een notendop

In de afgelopen 30 jaar waren er heel veel puzzelstukjes maar één puzzelstukje ontbrak er. Dit puzzelstukje is in die afgelopen jaren gevonden door heel veel onderzoek en verbanden bij elkaar te brengen. Dit ene puzzelstukje wekt veel reacties op. Want we hebben het over een samenhang van verschillende psychische aandoeningen die terug te leiden zijn naar de vroege kindertijd. Je kan je afvragen waarom we nu pas het missende puzzelstukje hebben gevonden? Dit is verklaarbaar omdat patiënten pas op latere leeftijd last kregen van psychische en lichamelijke klachten. Vaak is bij verslaving de oorzaak terug te leiden naar het verleden oftewel de kindertijd. Hoe meer negatieve ervaringen/trauma’s een kind in de groei van zijn leven heeft meegemaakt, des te meer het van invloed is op de psychische en lichamelijke gezondheid op latere leeftijd. Hoe meer ACE’s  (Adverse Childhood Experiences) des te meer klachten iemand op latere leeftijd zal krijgen. De ziekte heeft als hoofdsymptomen:

9

Problemen met het aangaan van relaties (hechtingsproblematiek)

Bekijk het bijbehorende filmpje
9

Borderline of andere persoonlijkheidsproblematiek

Bekijk het bijbehorende filmpje over persoonlijkheidsstoornis

Bekijk het bijbehorende filmpje over Borderline
9

Verslaving

Bekijk het bijbehorende filmpje

Naast deze symptomen kunnen er ook andere problematieken zijn die je kunt herleiden naar een traumatische kindertijd. Je kunt hierbij denken aan:

9

Chronische depressiviteit

Bekijk het bijbehorende filmpje
9

ADHD

9

Chronische suïcidaliteit

9

PTSS

(Post Traumatische Stress Stoornis)

9

Angststoornis

Bekijk hier het bijbehorende filmpje
9

Emotieregulatiestoornis

Oftewel woedeaanvallen die niet meer binnen proportie zijn.

LET WEL: het hoeft niet altijd zo te zijn dat als men te maken heeft met één of meerdere van bovenstaande problematieken er ook daadwerkelijk traumatische ervaringen in de kindertijd zijn geweest.

Naast bovenstaande problematieken heeft het ook zijn weerslag op je lichamelijke gezondheid. Wederom geldt ook hier, hoe meer ACE’s hoe groter de kans op een lichamelijke aandoening zoals:

  • 3,5 keer meer kans op hartfalen, (doodsoorzaak nummer 1)
  • 4,5 keer meer kans op depressiviteit,
  • 12 keer meer kans op suïcidaliteit.
  • 3 keer meer kans op longkanker
  • Een levensverwachting van 20 jaar minder t.o.v. mensen die geen of nauwelijks negatieve/traumatische ervaringen in hun jeugd hebben gehad.

Ik hoor u nu al denken: tuurlijk hebben mensen met traumatische ervaringen meer kans op bovenstaande ziektes/aandoeningen. Zij drinken, roken en houden er geen gezond leven op na. Dit is gewoon het gevolg van “slecht gedrag”. Nee, dit is absoluut niet het geval

in een MRI zijn meetbare verschillen te zien in de amygdala oftewel het angstreactiecentrum van de hersenen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het stressresponssysteem van ons lichaam en de hersenen het vechten, vluchten of bevriezen als reactie regelt. Met name kinderen zijn heel gevoelig voor de herhaalde stressactivering. Omdat hun lichaam en hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Traumatische omstandigheden tasten niet alleen de hersenfunctie aan, maar ook het in zich ontwikkelde immuunsysteem, hormoonsysteem EN  de groei van het lichaam.

Complex Trauma en hoe uit zich dit op latere leeftijd en in relaties? Wat heeft het voor een invloed op hoe ik over mezelf denk en hoe ik mezelf bescherm?

De wetenschap is duidelijk. Jeugdtrauma’s tasten je gezondheid aan, voor je hele verdere leven. Het is niet voor niets dat men de benaming ook wel De Late Effecten van Vroegtijdig Chronisch Getraumatiseerde Kinderen oftewel Complex Trauma noemt.